Økonomi for begravelsen | MyWay Begravelser
Få hjælp til din sidste vilje

Økonomi for begravelsen

Prisen på din begravelse afhænger af de enkelte valg, og hvem der i sidste ende planlægger den. Faktisk kan de pårørende selv gøre mange af de ting, man traditionelt får en bedemand til.

Få overblik mulighederne

MyWay Begravelser hjælper gerne med at give dig overblik over mulighederne og med sammenligne forskellige typer begravelser ud fra dine ønsker.

Det er stadig det meste almindelige at lade et begravelsesfirma planlægge og afvikle selve begravelsen, mens de pårørende tilrettelægger, hvad der sker bagefter – fx efterfølgende kaffe, vedligeholdelse af graven og urnenedsættelse.

En begravelse kan gøres billigere ved at spare på det, der købes hjælp til – og ofte kan de pårørende selv gøre mange af de ting, som bedemanden traditionelt gør. Og har den afdøde selv udtrykt ønsker om sin egen begravelse, kan det hjælpe de efterladte med at prioritere.

Det er selvfølgelig ikke muligt for den afdøde at bestemme enerådigt, hvor meget de efterladte selv skal gøre ved begravelsen. Det er afhænger af, hvor mange ressourcer de har på det pågældende tidspunkt – både økonomisk og menneskeligt.

Kontakt MyWay Begravelser, hvis du vil have hjælp til at få overblik over de forskellige udgifter til en begravelse – og hvor man kan gøre ting billigst muligt.