Formuler dine beslutninger og ønsker | MyWay Begravelser
Få hjælp til din sidste vilje

Formuler dine beslutninger og ønsker

MyWay-Begravelser tilbyder hjælp til at formulere dine ønsker til din egen begravelse.

Få hjælp til dine ønsker

Det kan vi hjælpe dig med. Vi kender mulighederne, traditionerne og lovgivningen og kan med udgangspunkt heri hjælpe dig med at få styr dine tanker og ønsker.

Har du ønsker til, hvordan din begravelse en dag skal se ud, så sørg for at få skrevet det ned. MyWay-begravelser hjælper dig med at få formuleret dine ønsker og gemt dem, så dine pårørende kan finde dem.

Hvad er dine ønsker?

I dag er der mange muligheder for, hvordan en begravelse skal finde sted, og for hvad dit sidste hvilested kan være. Og før du kan skrive dine ønsker ned og dele dem med dine pårørende, skal du finde ud af, hvad du egentlig ønsker.

Skabelon til dine sidste valg

Det er vigtigt, at du skriver ned, så præcist som muligt, hvad dine ønsker er til begravelse og sidste hvilested. Og det er ligeledes vigtigt, at dine pårørende ved, hvor de kan finde informationerne, når det bliver aktuelt.

Der findes ikke en standardskabelon til at beskrive dine sidste valg, men rådgivningen hos os tager udgangspunkt i et dokument, vi kalder ‘Mine sidste valg’. Ideen er, at vi sammen med dig taler om dine ønsker, og på baggrund af denne samtale udfylder vi dokumentet, så det beskriver en begravelse i din ånd.

Du bør tydeligt understrege i dokumentet, at dette ER din sidste vilje -  blandt andet ved at underskrive dokumentet. Samtidig bør du beslutte, hvem du selv betragter som dine nærmeste, der kan træffe eventuelle beslutninger om din begravelse, når du en dag er død. Og disse personer bør du også gøre opmærksom på, at du har særlige ønsker, du gerne vil have, at de efterlever.

Hvor skal du gemme dine sidste valg

Det er en god ide at gemme dokumentet, som beskriver dine ønsker til begravelse blandt dine personlige papirer. Samtidig opfordrer vi til, at du finder en særlig boks eller æske til papirerne – det giver dem et særligt skær.

Hos MyWay Begravelser tilbyder vi rådgivning i, hvordan du bedst kan gemme dine sidste ønsker. Vi hjælper dig også med at huske på, at dokumentet bør opdateres, hvis dit liv eller dine ønsker ændrer sig.