Hvad kan du tage stilling til | MyWay Begravelser
Få hjælp til din sidste vilje

Hvad kan du tage stilling til

Højtidelighed i kirken

Hvis du er medlem af Folkekirken, går man som udgangspunkt ud fra, at du ønsker en kirkelig højtidelighed, hvor en præst begraver dig.

Men måske ønsker du, at det skal være anderledes?

Brændes eller begraves

At blive brændt (kremeret) er i dag den mest almindelig begravelsesform, men meget få har skriftligt givet udtryk for, hvad de ønsker.

Allerede fra du er fyldt 15 år, kan du selv bestemme, om du vil begraves (jordfæstes) eller kremeres (brændes) efter din død. Og der er grund til at overveje, hvad du vil. Det er nemlig bestemt ved lov, at dine nærmeste skal tage din beslutning om brænding eller begravelse alvorligt og efterleve dit ønske.

Det sidste hvilested

Når du skal træffe beslutning om dit hvilested, hænger det nøje sammen med, om du har bestemt dig til at blive begravet (jordfæstet) eller brændt (kremeret).

Kisten

Måske har du særlige ønsker til kisten?

Kisten udgør en vigtigt element ved en begravelse. Det gør den, både fordi loven foreskriver, at dødeskal begraves i en kiste, men også fordi kisten har stor symbolsk betydning og siger meget om den døde.

Urne

Har du valgt at blive brændt, skal der bruges en urne. Der er ikke så mange valgmuligheder, udvalget af urner er meget klassisk, men der er ingen offcielle krav til udformning, kun til materialet. Der er derfor intet, som forhindrer dig i at få en keramiker til at fremstille en personlig urne, hvis du ønsker det.

Transportmiddel

Der skal bruges et transportmiddel til at køre kisten frem til højtideligheden. Det behøver ikke være med en rustvogn, men kan fx også ske i hestevogn eller en varevogn. Det skal dog foregå sømmeligt.

Pynt og blomster på kisten

Kisten pyntes normalt hele vejen gennem begravelsen: Fra kistelægningen, under selve højtideligheden, når den køres til kirkegården eller krematoriet, og en sidste gang når kisten er sænket i graven og de pårørende kaster blomster ned i graven. Og måske har du særlige ønsker?

Private stunder ved kisten

Når kisten står i kirken eller kapellet, vil nogen gerne vise den sidste respekt ved at stå et kort øjeblik ved den. Den der står dig nærmest, vil sikkert have brug for en privat stund med kisten.

Det er yderst sjældent at kisten er åben, og aldrig under højtideligheden. Havde du tænkt noget i den retning, er det vigtigt at snakke om det først.

Måske synes du, det er den rigtige måde at sige farvel på – eller måske forestiller du dig en anden måde dine nærmeste kan sige farvel, før kisten lukkes? Der er ingen forbud, men det skal foregå sømmeligt.

Effekter og rekvisitter

Taler, blomster, lys, sang og musik. Det er næsten altid de samme elementer, der indgår i en begravelseshøjtidelig, hvad enten det foregår i en kirke eller på en anden måde.

Ønsker du, at det skal være sådan, eller har du andre ønsker? Du kan skrive præcist ned, hvordan du vil have højtideligheden til at blive – eller du kan udtrykke enkelte ønsker.

Du har måske også ønsker til noget særligt tøj eller ting, du gerne vil have med i graven. Har du ønsker til uforgængelige ting som fx smykker er det en god idé at ansøge om at få lov til at blive begravet med dem på forhånd.

Hvem skal deltage

Tidligere var det uhørt at dukke op uanmeldt til begravelse. Invitationerne var en vigtig del af forberedelserne. Det kunne det blive igen, hvis du ønsker det.

Det kan derfor være vigtigt for dig at udtrykke hvem, der skal deltage i begravelsen. Er der nogen, du meget gerne vil have med – og er der nogen, du ikke ønsker, skal være til stede?

Nogen ønsker en stille begravelse, mens andre ønsker det modsatte. Måske har du et ønske om, at så mange som muligt deltager.

Ønsker du, at højtideligheden foregår i stilhed, bør du skrive ned hvorfor. En begravelse i stilhed fratager andre end de allernærmeste muligheden for at sige farvel – og her kan det være godt med en klar begrundelse.

Du bør også udtrykke, hvem du egentlig selv betragter som dine nærmeste. I dag er familierelationer ikke så lige til, så du bør også sikre at andre ved, hvem du er tæt knyttet til. Dermed undgår du tvivl efter din død.

Bærere

Bærerne af kisten har et hverv, som mange betragter som meget ærefuldt. Derfor bør du tænke over, hvem du ønsker, der skal bære kisten.

Måske har du andre ønsker, end de efterladte tror, du har.

Afsked ved det sidste hvilested

Gravsætningen er afslutningen på begravelsen, både hvis du bliver begravet på klassisk facon, eller din urne enten skal sænkes i jorden eller måske spredes over åbent vand.

Har du valgt at blive klassisk begravet på en kirkegård, sker det umiddelbart efter højtideligheden. Har højtideligheden været kirkelig, synges der en salme og bedes en bøn efter jordpåkastelsen. Har højtideligheden være borgerlig, holdes der måske en tale og spilles musik.

Til sidst siges der farvel med blomster, som kastes ned på kisten. Her har du måske særlige ønsker?

Bliver du brændt, går der noget tid fra højtideligheden, til urnen bliver sænket i jorden eller asken bliver spredt. Måske har du særlige ønsker til, hvad der skal ske. Måske ønsker du, at urnen bliver kørt forbi et bestemt sted på vejen.

Samvær efter begravelsen

Har du ikke udtrykt særlige ønsker til en mindestund efter begravelsen, vil de fleste nok planlægge en helt traditionel sammenkomst. Det kan ske i kirkens lokaler, på en restaurant eller hjemme privat.

Måske er sammenkomsterne ikke det vigtigste at beslutte noget om selv – men hvorfor ikke?  Du kunne kan planlægge din efterbegravelse lige så grundigt som resten. Du kunne også starte et ritual eller en tradition i familien.

Spare op til begravelsen

Før i tiden var det mere almindeligt at sætte penge til side til egen begravelse. En sådan opsparing indgår dog i dødsboet på lige fod med andre økonomiske midler – og på trods af en eventuelt opsparing er der ikke nødvendigvis nok penge til, at begravelsen kan blive, som du har ønsket dig. Foreningen af Danske bedemænd har dog en særlig begravelsesopsparing, der hedder Elysium. Her er pengene spærret og kan kun frigives til det specifikke formål.

Udpege en ansvarlig

Der er en mulighed på forhånd at vælge en person til at stå for afviklingen. En som kender dine ønsker og økonomiske situation – og som dine pårørende er bekendt med, at du ønsker skal være ansvarlig for begravelsen.